Szukaj
Close this search box.

regulamin sklepu

  1. Sprzedawca – Izabela Boloz z siedzibą w Eindhoven, Jan Luikenstraat 34, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem identyfikacji podatkowej NL002499517B78, KVK: 54060982
  2. Klient – ​​osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, aw przypadku nie dopełnienia przez osobę, która ukończyła 18 rok życia, wymaga zgody jej przedstawiciela ustawowego chyba, że ​​posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych.

   a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa lub zamierza złożyć zamówienie lub skorzystać z innych usług Sklepu Internetowego (w tym Konsument w rozumieniu art. 221 ust. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U. Nr 16 poz. 93 ze zm.).

  1. Sklep internetowy/sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem

  www.boloz.eu za pośrednictwem którego Klient może zakupić towar od Sprzedawcy.

  1. Towar – rzeczy ruchome prezentowane w sklepie internetowym,

  które mogą być przedmiotem umowy sprzedaży.

  1. Formularz rejestracji – usługa dostępna na stronie Sklepu, za pośrednictwem której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, za pomocą którego może dokonać w Sklepie zakupu Towarów.
  2. Formularz zamówienia – usługa dostępna na stronie sklepu,

  za pośrednictwem którego Klient nieposiadający konta użytkownika, może dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym.

  1. Regulamin – regulamin sklepu internetowego.

   

  Postanowienia ogólne

  1. Sklep internetowy prowadzony jest przez sprzedawcę.
  2. Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umów sprzedaży towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów Sklepu Internetowego.
  3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną w niniejszym regulaminie znajdują się zasady, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich klientów sklepu internetowego. Regulamin jest dostępny dla Klientów nieodpłatnie na stronie Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego regulaminu, tj. obowiązującej w chwili składania zamówienia i zaakceptowanej przez Klienta. Do korzystania z usług dostępnych w Sklepie Internetowym niezbędne jest posiadanie systemu komputerowego umożliwiającego korzystanie z zasobów Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych. Zaleca się korzystanie z jednej z tych przeglądarek,
  4. a) Internet Explorer 5.0 lub nowszy
  5. b) Netscape 7.0 lub nowszy
  6. c) Mozilla 1.3 lub nowsza
  7. d) Google Chrome
  8. e) safari
  9. f) opera
  10. Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, dotyczące towarów (w tym cen), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kc lecz zaproszenie do zawarcia umów, o których mowa w art. 71 kc.
  11. Informacja o cenie podana w Sklepie Internetowym jest wiążąca od momentu otrzymania wiadomości e-mail (o której mowa w ust. ust. 5 regulaminu), cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą zaistnieć w odniesieniu do poszczególnych towarów.
  12. Zdjęcia towarów umieszczone w sklepie internetowym mają jedynie charakter przykładowy i są wyraźnie zaznaczone w prezentacji tych modeli.
  13. Klienci mają możliwość zakupu towarów w Sklepie Internetowym niezależnie od tego czy dokonali tego poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz założenie profilu.
  14. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta dokładnych i prawdziwych danych adresowych wskazanych w formularzu zamówienia lub formularzu rejestracyjnym oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze Sprzedawcą. klienta przez sprzedawcę.

   

  Zakres warunków korzystania ze sklepu internetowego

  1. Korzystanie z usług świadczonych przez sklep internetowy oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptację.
  2. Informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym i formularzu zamówienia powinny być zgodne z prawdą i aktualne. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub nieaktualnych informacji, w szczególności co do danych osobowych Klienta, Sprzedawca nie jest zobowiązany do realizacji Zamówienia. Zakazane jest przekazywanie lub udostępnianie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub naruszających prawa osób trzecich.
  3. Sprzedawca podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych podanych przez Klienta podczas rejestracji oraz składania zamówienia przez nieuprawnionych użytkowników.
  4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  5. a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nie zakłócający działania Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub sprzętu.
  6. B) niepodejmowania działań zmierzających do wejścia w posiadanie informacji niejawnych będących w posiadaniu sprzedającego.
  7. C) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami regulaminu.
  8. d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych ich praw.
  9. e) korzystania z wszelkich treści zawartych w ramach Sklepu Internetowego wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.
  10. F) Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego w przypadku podania nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia albo w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w pkt. 4 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług sklepu internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody sprzedawcy.
  11. G) złożenie skutecznego zamówienia jest możliwe tylko wtedy, gdy wybrane przez Klienta towary są dostępne w sklepie internetowym Sprzedawcy. Informacja o dostępności znajduje się w opisie przedmiotu.

   

  Składając zamówienie

  1. Zamówienia na towary dostępne w sklepie internetowym dokonywane są poprzez formularz zamówienia, dostępny w sklepie.
  2. Złożenie zamówienia poprzez formularz zamówienia jest możliwe przez całą dobę, każdego dnia tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie będą realizowane na bieżąco. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą realizowane nie wcześniej niż następnego dnia roboczego.
  3. W przypadku rejestracji Klienta w sklepie internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się do sklepu, dodanie towaru do koszyka i potwierdzenie złożenia zamówienia . W przypadku braku rejestracji Klienta w sklepie internetowym warunkiem realizacji zamówienia jest dodanie produktu do koszyka, wypełnienie formularza zamówienia wszystkimi wymaganymi danymi niezbędnymi do dostarczenia towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych na podstawie komunikatów lub informacji wyświetlane klientowi.
  4. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „potwierdź realizację zamówienia”) stanowi złożoną Sprzedawcy przez Klienta ofertę zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z Regulaminem.
  5. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (potwierdzenie zamówienia), na wskazany przez Klienta adres e-mail. Po otrzymaniu w/w akceptacji umowa sprzedaży jest ważna.

   

  Płatność i ceny

  1. Wszystkie ceny towarów na stronie sklepu:
  2. a) podane są w złotych polskich, euro,
  3. b) zawierają kadź,
  4. c) informacja o kosztach dostawy podana jest przy cenach towarów
  5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
  6. Klient ma prawo wybrać sposób płatności za zamówiony towar:
  7. a) gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostarczenie zamówionego produktu (za pobraniem);
  8. b) paypal, dotpay, visa, przelewy24
  9. c) przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru formy płatności przelewem – przedpłata, brak potwierdzenia wpłaty u sprzedawcy w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności przelewem bankowym należy dokonywać na konto bankowe sprzedawcy:

  właściciel konta: Izabela Boloz

  numer konta: ???

  1. Oferty w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.

   

  Przetwarzanie zamówienia

  1. Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia rozpoczyna się realizacja zamówienia.
  2. Orientacyjna data zawarcia umowy od ? Do ? dni roboczych i jest uzależniony m.in.
  3. a) wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłata” realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu na koncie Sprzedawcy wpłaty za towar i dostawę. Jeśli wybierzesz „cod” i paypal, paylane, dotpay i po pomyślnym zakończeniu procesu płatności realizacja umowy rozpocznie się natychmiast.
  4. B) dostępność towarów.
  5. Koszt wysyłki towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny wybranego towaru. Koszt ten jest wskazywany przez Klienta przed złożeniem zamówienia. Wysokość tego kosztu może być uzależniona od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz wybranego przez Klienta sposobu płatności (np. dostawa, przedpłata na konto bankowe, paypal, przelewy24, visa).
  6. Produkty dostarczane są pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej . Przewidywany czas dostawy towaru przez przewoźnika to maksymalnie 2 dni robocze od dnia następnego po nadaniu przesyłki. Termin ten może ulec zmianie ze względu na okoliczności leżące po stronie przewoźnika, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
  7. Produkty dostarczane są pod wskazany adres na terenie unii europejskiej. Czas realizacji zamówień wysyłanych poza granice Polski wynosi do 3 dni roboczych
  8. Klient przy odbiorze przesyłki powinien sprawdzić jej stan. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien w obecności kuriera spisać protokół szkody i może go przesłać do Sprzedawcy.
  9. Maksymalny czas realizacji zamówienia przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem wynosi ? dni . W przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta nie będącego Konsumentem, termin odstąpienia od umowy ma na celu ? dni. Po spełnieniu powyższych warunków masz prawo do anulowania zamówienia poprzez wysłanie oświadczenia do sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@boloz.eu
  10. Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł spełnić żądania z powodu niedostępności produktu, poinformuje o tym Klienta nie później niż 30 dni od zawarcia umowy. Jeżeli Klient anuluje zamówienie, za które już zapłacił Sprzedawcy, Sprzedawca po otrzymaniu informacji zwróci mu otrzymaną od niego sumę pieniędzy, nie później jednak niż w ciągu 7 dni.
  1. Zamówienia realizowane są w kolejności wpływania do wyczerpania zapasów.
  2. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura lub paragon). Jeśli kupujący jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę VAT, powinien niezwłocznie po dokonaniu zakupu przesłać informację, np. e-mailem, podając niezbędne dane. W takim przypadku są Państwo zobowiązani do zwrotu wystawionego paragonu.

   

  Prawo do odstąpienia od umowy

  1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), w terminie czternastu dni od dnia otrzymania zamówionego towaru, Klient będący konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów , ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu towaru bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem art. 33, art. 34 ust. 2 i 35 ustawy o prawach konsumenta. W tym momencie prawo odstąpienia dotyczy tylko sprzedaży konsumenckiej, a więc dotyczy tylko umów sprzedaży zawieranych z konsumentem na odległość na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
  2. Z prawa tego Klient może skorzystać poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Izabela Boloz z siedzibą w Eindhoven, Jan Luikenstraat 34, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NL002499517B78, KVK: 54060982 lub mailowo: info@boloz.eu
  3. Termin na przesłanie deklaracji (14 dni) liczony jest od dnia wydania towaru klientowi. Oznacza to datę doręczenia przez przewoźnika, odbioru towaru na poczcie lub od listonosza,
  4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość towaru, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Towar został zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  5. Zwrot świadczeń wzajemnych powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.
  6. Towar zwracany przez klienta powinien być opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w transporcie. W miarę możliwości powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie. Towar należy zwrócić wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wystawionymi przy sprzedaży (np. metki, instrukcja obsługi) oraz w miarę możliwości wraz z dowodem sprzedaży (paragon lub faktura) na adres: ?
  7. Koszt odesłania towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.
  8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem Sprzedawca poświadcza pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zwrot świadczeń.
  9. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta w okolicznościach określonych w regulaminie, kwota zwrócona Konsumentowi przez Sprzedawcę płatności zostanie pomniejszona o kwotę długu publicznego – w szczególności o należności, które Sprzedawca poniósł w związku z dostarczeniem Towaru towary do konsumenta na miejsce poza obszarem celnym Unii Europejskiej. Dla uniknięcia wątpliwości, zobowiązania publicznoprawne, o których mowa powyżej nie stanowią płatności, których dokonuje Konsument w rozumieniu przepisów o prawach konsumenta, lecz są kosztami poniesionymi bezpośrednio przez Sprzedawcę, które nie podlegają zwrotowi Konsumentowi.

   

  Uskarżanie się

  1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem za wady fizyczne lub prawne towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
  2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień przysługujących konsumentowi na mocy przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zaistnienia tego rodzaju postanowień, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
  3. W przypadku stwierdzenia wad towaru Klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie określonym w kodeksie cywilnym.
  4. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostawa towarów, które:
  5. Nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.
  6. Nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór.
  7. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił co do tego zastrzeżenia.
  8. towar został wydany w stanie niezupełnym.
  9. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości rzeczy konsumpcyjnej domniemywa się, że jest ona zgodna z umową, jeżeli odpowiada opisowi podanemu przez sprzedawcę lub wykazuje cechy próbki lub wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez Klientowi przy zawarciu umowy, chyba że Sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru.
  10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadę fizyczną rzeczy, jeżeli Klient wiedział w chwili zawarcia umowy o niezgodności.
  11. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad i usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny towaru, w jakiej wartość towaru objętego zwrotem odpowiada wartości towaru bez wad. Klient może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
  12. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast tego zaproponować Sprzedawcy usunięcie wady (w sposób opisany powyżej), żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że dostawa Towaru doprowadzenie do wykonania Umowy Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta nie jest możliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie tych kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie wady, a także uwzględnia się niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób.
  13. Jeżeli spośród sprzedanych towarów tylko niektóre są wadliwe i można je usunąć z towaru wolnego od wad, bez szkody dla obu stron, prawo Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do towarów wadliwych.
  14. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z innym możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów . Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady choćby koszty naprawienia tego obowiązku przewyższały cenę rzeczy.
  15. Nieodpłatna naprawa i wymiana w rozumieniu ust. 9 oznacza, że ​​Sprzedawca ma obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta, w szczególności kosztów demontażu, dostawy, robocizny, materiałów oraz ponownego montażu i uruchomienia.
  16. W celu skorzystania z prawa do złożenia reklamacji prosimy o wypełnienie reklamacji lub zgłoszenie reklamacji w innej przewidzianej prawem formie i przesłanie jej wraz z reklamowanym towarem oraz w miarę możliwości z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT). ) na adres: Izabela Boloz z siedzibą w Eindhoven, Jan Luikenstraat 34, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NL002499517B78, KVK: 54060982 W formularzu reklamacyjnym Klient wskazuje m.in. swoje oczekiwania co do sposobu dalszej realizacji reklamacji przez Sprzedawcę.
  17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do 14 dniowego terminu reklamacji odbioru towaru od Klienta. Jeżeli Sprzedawca, który otrzymał od Klienta żądanie, o którym mowa w pkt. 9) nie ustosunkował się do tego wezwania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
  18. Sprzedawca odpowiada za wady towaru tylko w przypadku jego stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi. Okres ten biegnie ponownie w przypadku wymiany towaru.
  19. Roszczenia Klienta określone w pkt. 9) przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
  20. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej wyłącza się przepisy zawarte w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego.

   

  Informacje osobiste

  1. Administratorem bazy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
  2. Podanie danych osobowych przez Klienta odpowiednio w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia jest dobrowolne, jednak bez ich podania zakupy w Sklepie nie są możliwe (dotyczy danych oznaczonych jako obowiązkowe).
  1. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji umowy sprzedaży, w tym wysyłki towaru, a także rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.
  2. Administratorem bazy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. Dane te mogą być przydzielone podmiotom przetwarzającym, które zajmują się dostarczaniem towaru, z tym że zakres powierzenia nie może wykraczać poza dane niezbędne do dostarczenia towaru do Klienta.
  3. Każdy zarejestrowany w sklepie internetowym Klient ma prawo dostępu do informacji, które podał jako dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2012 r. nr 101 poz. 926). ze zm.) i ich poprawiania, a także przysługuje mu prawo do kontroli przetwarzania podanych przez niego informacji jako danych osobowych na zasadach określonych w tej ustawie, w tym w szczególności prawo do wniesienia w przypadkach, o których mowa w tej ustawie pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach wymienionych w ustawie.
  4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie, na podany przez niego adres e-mail lub numer telefonu, informacji handlowych pochodzących od Sprzedawcy, możliwość korzystania z automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. Art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

   

  Postanowienia końcowe

  1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub niewykonalne, nie wpływa na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowany zostanie przepis, który jest najbliższy celom nieważnego postanowienia i całości niniejszego regulaminu.
  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku zmiany regulaminu, Sprzedawca poinformuje Klientów poprzez oświadczenie zamieszczone na stronie Sklepu, wiadomość przesłaną Klientom na adres e-mail lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej na 14 dni przed planowanym wejściem w życie nowelizacji. Zmiany regulaminu nie dotyczą zamówień złożonych przed taką zmianą; zamówienie jest wówczas realizowane na podstawie postanowień regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
  3. Sprzedawca wskazuje, że w przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail od sprzedawcy, wiadomości te mogą trafić do spamu lub zostać zablokowane przez oprogramowanie klienckie. W przypadku braku wiadomości e-mail od sprzedawcy wskazane jest sprawdzenie, czy wiadomość nie została zablokowana przez oprogramowanie klienckie lub zakwalifikowana jako spam.
  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonywane przez nieuprawnione osoby trzecie, które mogą mieć dostęp do konta Klienta w Sklepie na skutek utraty lub ujawnienia przez Klienta loginu lub hasła do tego konta.
  5. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dokonania zakupu i poinformowania Klienta (w sposób określony w § 9 ust. 2).
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.10.2022r