Multi-tożsamość
Szukaj
Close this search box.

Multi-tożsamość

Multi-tożsamość

Jak postrzegamy siebie i innych we współczesnym, wielokulturowym świecie?

Współcześnie globalizacja i technologia sprawiają, że granice pokonujemy dużo częściej i łatwiej niż kilka pokoleń wstecz. Wyzwania, które nas dotyczą, takie jak nierówności ekonomiczne, poszukiwanie szansy na lepszą przyszłość, chęć poznawania świata czy ucieczka przed zmianami klimatu lub konfliktami, powodują, że wielu z nas staje się migrantami. W konsekwencji następują duże zmiany społeczne. Wielokulturowość pozwala nam obserwować ludzi innych od nas, poznawać nowe wartości i systemy myślenia, które zmieniają nasze dotychczasowe postrzeganie siebie i świata. Kwestionujemy i na nowo definiujemy tradycyjne wzorce i wartości. Czerpanie z różnych kapitałów kulturowych nas wzbogaca, ale i skłania do stawiania trudnych pytań, może być źródłem konfliktów i podziałów. Jak mówił Ryszard Kapuściński, „uczestniczenie w świecie wielokulturowym wymaga silnego i dojrzałego poczucia tożsamości”. Co to dla nas oznacza?

Hasło Gdynia Design Days 2022 – Współmorze – nawiązuje do Bałtyku oraz jego wpływu na życie każdego, bez względu na jego miejsce zamieszkania. Morze to nie tylko przestrzeń migracji, ale także miejsce nieustannych przemian. Tak jak zmienne potrafi być morze, tak człowiek fluktuuje między swoimi różnymi „ ja”. Podczas wystawy „Multitożsamości” poznajemy projekty będące odpowiedzią projektantów na złożony splot zjawisk socjologicznych. To okazja, aby dotknąć również trudnych tematów związanych z uprzedzeniami, podziałami między ludźmi czy problemami integracyjnymi. Przyjrzyjmy się nowym wyzwaniom naszych czasów związanym z ciągłymi zmianami, z wielością tożsamości oraz z powstawaniem nowych rodzajów społeczeństw, opartych w większej mierze na wspólnocie wartości niż na wspólnej przeszłości.

udostępnij