Więcej nigdy więcej
Szukaj
Close this search box.

Więcej nigdy więcej

Więcej nigdy więcej

Konsumpcyjny styl życia mieszkańców bogatych krajów oraz generowane przez nas zanieczyszczenia są realnym zagrożeniem dla środowiska. Jeśli chcemy coś zmienić, musimy zmierzyć się z tym razem i powiedzieć nadmiernej konsumpcji Więcej nigdy więcej.

Wyliczono, że gdyby wszyscy mieszkańcy Ziemi konsumowali tak jak mieszkańcy krajów rozwiniętych, potrzebowalibyśmy 3–5 planet, aby utrzymać nasze nawyki. Konsumpcyjny styl życia mieszkańców bogatych krajów oraz generowane przez nas zanieczyszczenia są realnym zagrożeniem dla środowiska. Obecnie zużywamy 32 razy więcej wszystkich światowych zasobów niż – stanowiący większość populacji – mieszkańcy krajów rozwijających się. Liczba ludności wciąż wzrasta i również w tym kontekście warto dzisiaj krytycznie przyjrzeć się naszym sposobom zużywania dóbr.

 

Wystawa pokazuje, jak ważna jest wiedza na temat przedmiotów, którymi się otaczamy. Skąd pochodzą? Gdzie i w jakich warunkach są wykonywane? Ile zużyto na nie materiałów? Zmiana podejścia do naszej kultury materialnej daje nadzieję na stworzenie nowego modelu funkcjonowania społeczeństwa: opartego na szacunku dla środowiska oraz optymalnym tempie eksploatacji zasobów.

Prezentowane na wystawie prace przedstawiają racjonalne podejście do konsumpcji. Zadają pytanie: kto jest odpowiedzialny za nadmiar? Poruszają tematy związane z przemysłem modowym i jego nadprodukcją. Skłaniają do refleksji nad przeładowaniem dobrami i promują dystans do posiadania. Są dowodem dobrych praktyk w zakresie ograniczenia zużycia i zrównoważonej produkcji. Jeśli chcemy coś zmienić, musimy zmierzyć się z tym razem i powiedzieć nadmiernej konsumpcji: Więcej nigdy więcej.

 

udostępnij