Wiadomości w cieniach

Wiadomości w cieniach

Wiadomości w cieniach

Wiadomości w cieniach inspirowane są przemijającym czasem. Instalacja poprzez grę światła i cienia, wprowadza zaskakujący element w przestrzeni miejskiej, zachęcając przechodniów do bliższego przyjrzenia się ulegającemu zmianie otoczeniu wokół nich.

Play Video

date: 2012

place: Eindhoven, The Netherlands

client: -

udostępnij

Cookie Policy. This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using this website you accept our privacy policy.